Webáruház

MENÜ
Ikerkönyv
Üdvözlet a Kibertérben
- A létezés...
- Az élet...
- A belső...
- Föld...
- Gondolatok...
- A harmónia...
- Ki vagy Te?
- Appendix
A bűn rövid története
Fórum
GalériaMost hát itt a Belső dolgoknál dadog az elme, és csak idézni tud:
Még az is lehet, hogy a mindenségek időjárásában:
az eszmélet parázslás,
        a tudat pedig villámlás!
És amikor az eszmélet ütődött az eszmélettel, akkor robbant létre a tudat.Vagy inkább úgy kellene mondani, hogy a tudat villáma kicsapott akkor, amikor az eszmélet ütközésbe került az eszmélettel?
 
 • A tudat az eszmélet által megelőlegezett virtualitás?
 • Az eszmélet a tudat eredési helye, s az eszmélet a lágyan libbenő pillangó a tornádóban; az a pillangó, amelyik egyben oka a tornádónak?
 • Az eszmélet radiális, a tudat szférikus?
 • Az eszmélet az anyag stigmája, vagy a tudat az eszmélet keresztre-feszítése?
 • Az eszmélés – organikus kényszer?
 • A tudat az eszmélet módosulata, míg az öntudat a tudaté?
 • Vagy pedig a tudat és az öntudat egyaránt az eszmélet módosulata,
miként a szénnek a módosulata a gyémánt és a grafit?
 • A tudat csupán egy létezési különlegesség:
csupán egy könnyed, szintetikusan felturbózott  desszert a lét kegyéből,pusztán egy egzotikus, átmeneti egzisztencia?
 • De a tudat megismerés-e, avagy létezés?
 • És a tudat-e az a végső entitás, amelyik kezeskedik a létezésért?
 ·         A tudat – felelősség, és nem tudni – felelőtlenség? És tudni, de nem hinni – micsoda, és hinni, de nem álmodni; mit jelent?
 • A tudat belül van valamin, és a tudat megvan valahol; vagy a tudat megmutatkozva, felfénylően történik és csak történik és csak mindig többé és többé válva történik a létben?
·         A tudatnak mi a meghatározható azonosítója?·         A tudat az, ami teljes mértékben tartalmazza önmagát: és még valamit?·         A tudat csak egy ojtás az idegrendszer magoncán? És az öntudat az a kétségbeesett növény, amelyik a sikeres szaporítás után az erdőtűzben magányosan áll?
 • Hogyan és hol kapcsolódik a tudat a tudotthoz?
 • Hogyan és hol kapcsolódik a tudat a tudattalanhoz? A tudattalan áttetsző és oly súrlódásmentes, hogy a túlsó oldalán a tudat önmagát torzítatlanul látja és láttatja?
 • S vannak-e a tudatnak különböző, de egymásnak nem ellentmondó tulajdonágai?
 • Minden tudat megköveteli a belső mintázatot?
 • A tudat folyékony, légnemű, végzetes egy-kristály remegés, vagy mi? Egyáltalán: a tudatnak szerkezete van, és algoritmus szabta reá a működést?
·         Agyadon belül mennyi a szükségszerű és mennyi a véletlen?    És most egy kicsit keményebben, Hallgatag Barátom!·         A gondolat agyi történés, vagy történő agy?·         A piciny gondolatszemcsék hol és hogyan kapcsolódnak bele az óriási agyba?·         A gondolat az agy gerjesztése?·         Tudatos agy, vagy tudó agy?·         Az agy ajándéka a tudat, vagy a tudat csomagoltatta be magát az idegrendszerrel?·         Az agy mozgatja a tudatot, de mi mozgatja az agyat? Talán, mint az elektromágneses erőtér, az agy és a tudat egymás ok-okozatai, s okozott okai is egyben? És még ekkor is kérdés az, hogy az agy és a tudat milyen szöget zárnak be egymással?·         Minden idegi történés táncolás, s ha nincsen agy, akkor nincsen gondolat, és nincsen tudat? S ha nincsen zsiger, akkor nincsen félelem, és nincsen szorongás sem? 
   És ha már tánc, akkor legyen tánc, lépve egy kicsit vissza és ugorva egy kicsivel többet előre:
·         az agy az evolúció esztelen tombolásának a végterméke,  és egyben a Kibertér méhe lenne?·         az öntudat megjelenésével ez a Földbolygó egy infarktuson,és ez a Bioszféra egy agyi történésen esett át?·         az új típusú szintetikus szintézisben a digitális tudat vajúdik, vagy szervesül?·         az új típusú szintetikus szintézisben a szorongás tárgya a lekapcsolódás?·         csak nem maga a Kibertér az autentikus ember és a szuverén tudat önkioldása?·         csak nem a Kibertér az, ahol az agy és az alany elenyészik a monitor mögött?
 
   Ugye Hallgatag Barátom, te is szorongsz egy kicsit a digitális jövőtől, amikor a végletekig interaktív, de mégis nagyon magányos szobádban felteszed a kérdést, hogy
·         ha a monitor előtt sem önmagadként, akkor a monitoron hogyan és milyen entitásként vagy jelen te?
   Aztán a web kamerádba bámulva körülnézel a jelenedben, és konstatálod, hogy: a képernyő milliárd pontból összehazudott torzított tükör,ésvakká tett tükrözött egyszerre,sabban soha nem láthatod meg önmagadat,mert ott csak vibráló idill és üres sziluett van a helyeden,csak egy adat-én reprezentál ott téged az üres világban,a te ürességedet tartalmasnak mutatva!Ráadásulmára már minden alanyától megfosztott virtualitássá változott,ésmára már mindena halál, az autentikus ember és a szuverén tudat is olyan nevetségessé vált!Mára már minden lényegétől megfosztott és tapsra ingerlő látványosság lett – a szorongást, a válságot és a jövő árnyékát  kivéve!
 ·         Egyáltalán a szorongás az emberben: a tárgyat nem kapott, vagy a tárgyától megfosztott félelem?·         Hasonlóan az államhoz és a nemzethez; az agy a szabály és a tudat a szív? És ha a szív nem lüktet, meghal a szabály is?·         Talán a végső baj az, hogy az agy horizontális, míg a tudat vertikális?·         A tudat csak nem az a hely az agyban, ahol az utak a végtelenből megérkeznek a pont belsejébe, és ott elementáris és romlott orgazmusban találkoznak?·         A tudat az agyban alokális, és még az emlékezésnek sincs kiterjedése?·         Az elme, amelyik egyszerre kívülről szemléli és belülről felfogja, valamint belülről megismeri és kívülről megérti ezt az Univerzumot – hol van?·         Az agyi történés egy olyan sokváltozós egyenlet, vagy egy olyan sok ismeretlenes egyenlőtlenség, melynek nem létezik megoldása? Mert ugye nem lehet egyszerre együtt a lehetséges és a lehetetlen még az agyban sem? Vagy talán egy legvégső fázisban a kóma a lehetséges tudat lehetetlen és tehetetlen gyermeke?Te is komplex, visszacsatolt, nem-lineáris és behálózott szépség vagy!Te vagy a széthullásod centruma!S te vagy a centrum, melynek egyetlen vágya a mindent bevilágító szétáradás! 
Ott állsz te, ahol a centrum és a szétáradás,a kóma és a koncentrálás,az akart és az akarás,a sirató és a siratott,valamint,az árnyék és az árnyalat,a külső és a belső,illetve,a külső árnyai és a belső árnyalataiegymásra találnak.
 ·         De ott vagy-e a valóságban, s ki van ott valójában? 

   És talán ott is állsz te, ahol az éned csak egy vetület: csak az Árnyék-én vetülete. És ezen a helyen összhangban, valamint nagy-nagy felelősségben kölcsönösen tartjátok egymást te és az Anti-éned bele a létezésbe.

 
A végső megtapasztalás felfedi a leplezett titkodat, mert te vagy az árnyékod, s az árnyékod az éned,és létezésetek legvégső titka az,hogy egymásba kapaszkodhattok a semmi fölött!


a href="http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/dr--bak-s%c3%a1ndor-370294.html" >Cylex Silver Díj